การผลิตโซลูชันการถ่ายเทความร้อนบางอย่าง บริษัทในเครือ Limco 

การผลิตโซลูชันการถ่ายเทความร้อนบางอย่าง บริษัทในเครือ Limco 

การสถานีซ่อมที่ได้รับการรับรองจาก FAA ซึ่งให้บริการ MRO การถ่ายเทความร้อนสำหรับสายการบิน ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ศูนย์บริการซ่อมบำรุง และกองทัพกิจกรรมของ ททท. ในด้านบริการ MRO สำหรับส่วนประกอบการบิน ได้แก่ MRO ของ APU อุปกรณ์ลงจอด และส่วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องบิน บริษัทในเครือ Piedmontของ ททท. ดำเนินการสถานีซ่อมที่ได้รับการรับรองจาก FAA ซึ่งให้บริการ MRO ส่วนประกอบของเครื่องบินสำหรับสายการบิน 

ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางอากาศ ศูนย์บริการซ่อมบำรุง และกองทัพ

กิจกรรมของ ททท. ในด้านการยกเครื่องและการเคลือบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไอพ่น รวมถึงการยกเครื่องและการเคลือบส่วนประกอบเครื่องยนต์ไอพ่น รวมถึงใบพัดเทอร์ไบน์และใบพัด ใบพัดลม ใบพัดทางเข้าแบบแปรผัน และลิ้นปีกหลังการเผาไหม้ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 

ข้อความเกี่ยวกับผลการดำเนินการในอนาคตที่เป็นไปได้หรือที่คาดคะเนไว้ ในที่นี้ข้อความเหล่านี้ถูกระบุว่าเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความคุ้มครองโดยกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ของเราแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์ในปัจจุบันของผู้บริหาร . ผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่แท้จริงอาจได้รับอิทธิพลจากความเสี่ยงอื่นๆ ที่เราเผชิญในการดำเนินงานของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขทางธุรกิจทั่วไปในอุตสาหกรรมการบิน 

การเปลี่ยนแปลงความต้องการสำหรับบริการและผลิตภัณฑ์ของเรา

ระยะเวลาและจำนวนหรือการยกเลิก คำสั่งซื้อ, ราคาและความต่อเนื่องของการจัดหาชิ้นส่วนประกอบที่ใช้ในการดำเนินงานของเรา การเปลี่ยนแปลงการควบคุมที่จะเกิดขึ้นในการขายโดยผู้รับหุ้นของบริษัทที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของเราก่อนหน้านี้ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดเป็นระยะ ๆ ในเอกสารที่ยื่นของบริษัท กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รวมถึงรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 20-F และรายงานประจำงวดในแบบฟอร์ม 6-K เอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยและระบุปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่มีอยู่ในการคาดการณ์หรือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของเรา ผู้ถือหุ้นและผู้อ่านรายอื่นๆ 

ได้รับคำเตือนว่าอย่าเชื่อถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งกล่าวถึง ณ วันที่ที่จัดทำขึ้นเท่านั้น เราไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงต่อสาธารณะหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ การเปลี่ยนแปลงการควบคุมที่จะเกิดขึ้นในการขายโดยผู้รับโอนหุ้นของบริษัทที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมของเราก่อนหน้านี้ และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดเป็นระยะ ๆ ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ 

credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เซ็กซี่บาคาร่า ไฮโลออนไลน์